Lars de Ron

staty

Efter 30 års tjänst, knuten till Sveriges ledande auktionshus och med uppgift att ge service åt dödsboförvaltare och privatpersoner arbetar jag nu som oberoende värderingsman.

Min mångåriga erfarenhet och mitt breda kontaktnät gör att ni får bästa tänkbara service och råd.

I 25 år har jag varit förordnad av Sveriges Handelskamrar som besiktningsman av konst och antikviteter.

Tjänster

Ni kan få hjälp alla typer av värderingsuppdrag.

De vanligaste uppdragen är skriftliga värderingar inför bouppteckning, arvskifte, försäljning, försäkring samt inför testamentsskrivning.

Ni får också rådgivning inför en eventuell försäljning som senare kan bli aktuell.

Värderingen görs hemma hos kunden och är givetvis strikt konfidentiell.

Som besiktningsman förordnad av Sveriges Handelskamrar sker alla värderingar på ett strikt opartiskt och konfidentiellt sätt.

Skifte av lösöre

ur

I vissa fall kan det behövas hjälp av en opartisk erfaren värderingsman vid skifte av lösöre.

Vid behov får Ni hjälp vid internfördelning eller internauktion av lösöre i en delägarkrets.

Detta kan ske enligt olika modeller som bestäms i samråd med dödsbodelägarna.

Försäljning och köp

stolsrygg

Intresset för högklassig konst, antikviteter och design är idag otroligt stark.

Marknaden är full av nya möjligheter oavsett om man är säljare eller köpare.

Det är därför också viktigt att man väljer rätt marknadsplats

Som oberoende värderingsman och förmedlare till auktionshusen kan jag ge bästa tänkbara råd och upplägg vid en försäljning.

För dödsboförvaltare

tavla

Jag utför värderingar inför bouppteckning, arvskifte, försäkring, testamentsskrivning och försäljning.

Allt enligt dina instruktioner specificeras legat, enskild egendom eller giftorättsgods.

Värderingsuppdragen, som är strikt konfidentiella, kan oftast utföras inom en vecka från beställning.

Vid behov bistår jag vid internfördelning av lösöre i en delägarkrets.

Avveckling av hela hem görs med optimal nettobehållning, och lösöret placeras för försäljning på lämpligaste
auktionshus.