För dödsboförvaltare

tavla

Jag utför värderingar inför bouppteckning, arvskifte, försäkring, testamentsskrivning och försäljning.

Allt enligt dina instruktioner specificeras legat, enskild egendom eller giftorättsgods.

Värderingsuppdragen, som är strikt konfidentiella, kan oftast utföras inom en vecka från beställning.

Vid behov bistår jag vid internfördelning av lösöre i en delägarkrets.

Avveckling av hela hem görs med optimal nettobehållning, och lösöret placeras för försäljning på lämpligaste
auktionshus.

%d bloggare gillar detta: